USŁUGI CONSULTINGOWE Drukuj Email


  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów gospodarczych
  • Doradztwo gospodarcze
  • Doradztwo strategiczne
  • Likwidacja firm, przedsiębiorstw, spółek
  • Przygotowanie firmy do upadłości
  • Analizy prawno - ekonomiczne
  • Przekształcanie, łączenie firm
  • Obsługa prawno - ekonomiczna inwestycji krajowych i zagranicznych

Reprezentacja przed sądami, urzędami, organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami.